Eğitim Programlarımız

Eğitim Modelimiz

İngilizceyi aktif kullanarak, konuşma ve iletişim kurma becerilerinizi hızlı bir şekilde geliştirmenizi sağlamak en temel amacımızdır. İletişim odaklı yaklaşımları benimsiyor, konuşma odaklı eğitim sistemleri uyguluyoruz. İletişimsel yaklaşım metotları ile işlenen derslerde, katılımcılarımız dili özgün anlamıyla ve bir amaç doğrultusunda kullanma fırsatına sahip olmaktadırlar. Gruplarımız aynı seviyedeki 4 kişilik sınıflardan oluşur ve dersler konuşma ağırlıklı işlenerek, anlama, okuma, yazma becerileri de detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Gereksiz bilgilerden arındırılmış içerikler üzerinden, günlük hayatta kullanacağımız veya iş hayatınızda kullanmayı hedeflediğiniz İngilizce bilgisine sahip olmanızı sağlıyoruz. Katılımcılarımızın çalışma hızına göre gelişimleri farklılık gösterebilmektedir. Bir eğitimin başarıya ulaşmasında, kaliteli bir eğitmenin yanı sıra kişinin kendi çalışması ve edindiği bilgileri sorgulayarak doğal bir şekilde anlamlandırması büyük önem taşımaktadır. Gelişiminizi yakından takip etmek amacı ile ara değerlendirme sınavı ve program sonu başarı tespit sınavlarımız yapılmaktadır. Gelişim seviyeleri raporlar ile izlenebilmektedir. Ders programları esnek bir şekilde planlanır ve katılamadığınız dersler için telafi programları uygulanmaktadır.


Genel İngilizce

Genel İngilizce eğitimleri, konuşma, yazma, okuma, dinleme becerilerine odaklanan dünya standartlarına (CEFR) uyumlu olarak öğretilen dil programlarını kapsamaktadır. Genel İngilizce eğitimlerinde hedefimiz 4 ana beceriyi geliştirerek, konuşma pratiği ağırlıklı, özgün eğitim metotları ile aktif İngilizce bilgisine sahip olmanızı sağlamaktır


İş İngilizcesi

İş İngilizcesi Eğitimlerimiz, İngilizce bilgisi Orta ve İleri gruplar için verilmektedir. Kaynaklarımız iş hayatına ilişkin bilimsel makalelerden ve kelime çalışmalarından oluşmaktadır. Makale çözümlemeleri aynı zamanda içerik bakımından kişisel gelişime oldukça katkı sağlamaktadır. Eğitim alacak katılımcılarımızın profesyonel yaşamda ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanacakları yazışma tekniklerini ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.


Kurumsal Eğitimler

Kurumsal eğitimlerin amacı, kariyer hedefleriniz, iş bağlantılarınızı geliştirme, uluslararası arenada yer edinmek ve kendimizi doğru ifade edebilmek adına iş hayatında önem arz eden İngilizce becerisini kazanmanızı sağlamaktadır. Derslerde, iş ortamında kullanacağınız, ihtiyaç duyduğunuz en temel alanlar üzerinden alıştırma yapma imkânları bulup, bu konular üzerinde yoğun bir pratik yapma imkanı bulursunuz. Kurumsal eğitimler aynı zamanda iletişim açısından bir şirket kültürü oluşturmakta oldukça etkileyici ve yön verici eğitimlerdir.

Kurumsal Eğitimlerde Eğitim Planlaması

1.1. Kurumsal iş ortaklarımız için seviyeleri ölçmek ve ihtiyaç tespiti yaparak eğitim içeriğini planlamak adına eğitmenlerimiz ile demo ders çalışmaları yapıyoruz.

2.Programın süresi, eğitim verilecek gün ve saatler, maliyet çalışması hazırlanarak kurumsal iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

3.3. Katılımcılarımızın gelişim ve devamlılık raporlaması istenen periyotlarda kurumsal iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.


Kişiye Özel Eğitimler

Birebir dersler kişilerin öğrenme motivasyonu ve temel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmiş kişiye özel programlar ile planlanmaktadır. İş temposu yoğun ve esnek çalışma saatlerine ihtiyaç duyan bireyler için birebir dersler tercih sebebidir. Seviyenizin belirlenmesi, taleplerinizin değerlendirilmesi ve eğitmeniniz ile belirleyeceğiniz program sonrasında derslere başlama imkânınız bulunmaktadır.


Çocuklar için İngilizce

Sadece çocuklara özel dil programları

AKTİF KIDS AKADEMİK YIL

Çocuklarımız dil öğreniminde yetişkinlere oranla daha iyi bir konumdadır ve öğrenme motivasyonları yüksektir. Okullarda yoğun bir müfredat programının olması ve sınıf mevcutlarının kalabalık olması gibi nedenler ile eğitimlerde istenen verim alınamamaktadır.

Bizler ezberci sistemden uzak kalarak, öğrencilerimizin İngilizceden keyif almasını ve doğal uygulamalar ile kalıcı bilgiler edinmesini sağlıyoruz. Derslerde konuşma odaklı yaklaşımlar kullanılmakta, öğrencilerimizin İngilizceyi aktif olarak kullanabilecekleri keyifli bir ortamda dersler işlenmektedir. Aynı zamanda ilkokul, orta okul öğrencilerimiz için okul müfredatı ile paralel kaynak ve içerikler ile sınavlara destek programları uygulanmaktayız.

Sınıfları oluşturmadan öncesi ücretsiz seviye tespit sınavı yapılır. Öğrencilerimiz kendileri ile aynı seviyedeki maximum 8 kişilik gruplar ile eğitim almakta, gelişimleri periyodik olarak değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır.


Yaz dönemi çocuklar için konuşma kulübü

Yaz dönemlerinde alınan İngilizce eğitimleri, çocuklarımızın bilgilerini güncel tutmaları açısından büyük önem taşıyor. Konuşma kulüplerinde eğlenceli aktiviteler, konuşma pratiği ve günlük İngilizce kullanımının yoğun bir şekilde işlendiği ders ortamları, gelişimlerine büyük katkı sağlamakta ve İngilizceyi eğlenerek öğrenmelerine imkân yaratmaktadır. Öğrencilerimizin eksikliklerini tespit ederek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ve gelecek döneme ön hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Buy now
Konuşma Başlat
Merhaba
Eğitimlerimiz hakkında sizi bilgilendirmemizi istermisiniz?